Show all

  10 schrijftips voor deelname aan Vlaamse PhD Cup

  Heb je als pas gepromoveerde doctor zin in een gratis vierdaagse mediaschool, waarvan een dag door FishGrowFeet? Schrijf dan ten laatste op 30 juni 2016 in voor de PhD Cup.

  Als startopdracht moet je een populariserend artikel schrijven dat als het ware meteen in De Standaard kan. Met deze tien tips zet FishGrowFeet je op weg.

   

  logo vlaamsephdcup

   1 Lees enkele artikels in De Standaard over jouw vakgebied

  Welke voorkennis veronderstelt de journalist van deze lezers? Hoe wekt de tekst hun interesse? Dat laatste is van tel: krantenlezers bladeren of scannen, ze lezen niet alles.

  2 Start van een blanco bestand of een wit blad papier

  Maak geen bewerking van een academisme publicatie. Die bevestigt je in je vertrouwde manier van schrijven voor een publiek van mede-onderzoekers. Nu schrijf je voor een heel ander soort lezers.

  3 Bedenk dat je de aandacht van je lezer moet trekken

  In hoeverre is je onderzoeksresultaat boeiend voor deze lezers? Wat is de relevantie voor hun leven of werk? Is er een verband met de actualiteit? Wat zijn de toepassingen, de ethische implicaties?

  4 Giet wat je deze lezer wil vertellen in één zin

  Dit is je kernboodschap: één concrete stelling of één concrete vraag. Ja, maar één. Geen zeven ideeën in één tekst! Je kernboodschap bevat geen jargon en trekt de aandacht van je lezer.

  5 Test je zin uit op iemand buiten je vakgebied die De Standaard leest

  Begrijpt deze persoon je zin? En nog belangrijker: boeit je zin? Kies iemand die meedogenloos eerlijk tegen je is. Brainstorm met je testlezer en herwerk indien nodig je zin.

   6 Bouw je tekst op rond deze zin.

  Plaats je kernboodschap vooraan in de tekst, en vertel van daaruit verder. Je volgt dus een omgekeerde opbouw dan in een academische tekst, waar je de conclusie vooral achteraan uitwerkt.

   7 Voorzie tijd om te schaven aan een pakkende titel en opening

  Maak je titel kort en aantrekkelijk, zonder jargon. Beperk je eerste vetgedrukte zinnen tot maximaal drie à vier en zorg dat ze je kernboodschap bevatten.

   8 Open je hoofdtekst op een aantrekkelijke manier

  Start met een voorbeeld, anekdote, vraag aan je lezer, verwijzing naar de actualiteit,… en koppel aan je kernboodschap. Hou die als rode draad en vraag je telkens af wat je lezer er nu over wil weten.

   9 Schrijf als mens voor mensen

  Schrijf in dagelijkse en concrete taal, zoals je het verhaal mondeling zou vertellen aan je testlezer. Natuurlijk verschilt geschreven taal van gesproken taal, maar minder dan je denkt.

   10 Laat vaktermen zoveel mogelijk weg

  Je wil een boodschap overbrengen, geen woordjes aanleren. Begeleid of vervang onmisbaar jargon door een zo simpel mogelijke verklaring, een beeld, een concreet voorbeeld, een vergelijking.

  Succes!